Ook voor jeugdstrafrecht kunt u bij ons terecht

Stel, uw kind heeft diefstal gepleegd. Is hij of zij tussen de 12 en 18 jaar? Dan komt uw kind in aanraking met het jeugdstrafrecht. Vaak is het zo dat de delicten van jeugdstrafrecht vallen onder het algemeen strafrecht, maar tijdens de procedure wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de verdachte. Is de verdachte jonger dan 12 jaar? Dan kan hij of zij niet strafrechtelijk vervolgd worden. De rechter kan bijvoorbeeld wel een voogd benoemen die toezicht houdt op het kind. Woont u in Den Haag of omgeving Den Haag en heeft u een specialist nodig op het gebied van jeugdstrafrecht? Dan bent u bij ons advocatenkantoor uit Den Haag aan het juiste adres.

Doel straf bij jeugdstrafrecht

Het doel van straf bij jeugdstrafrecht is het veranderen van het gedrag van het kind. De jongere moet in de toekomst namelijk niet weer dezelfde fout maken. Daarom krijgt de jongere vaak geen gevangenisstraf, maar een leer- of werkstraf. Op die manier leert de jongere van zijn fouten en doet het hopelijk niet weer. Bij ernstige strafbare feiten kan de rechter uiteraard wel een gevangenisstraf opleggen. De Raad voor de Kinderbescherming geeft advies over de te geven straf bij jeugdstrafrecht. Hierbij wordt vooral gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van het kind.